Zasadź z nami milion drzew!
Wydarzenia

Sadzenie lasu kieszonkowego w Luboniu 22.04.2024r.

Wolonatriusze z GSK

Sadzenie lasu kieszonkowego w Luboniu 22.04.2024r.

Pierwszy las kieszonkowy w Luboniu zasadzony z okazji Dnia Ziemi

Wielki krok w kierunku zielonej przyszłości Lubonia! Z okazji Dnia Ziemi, 22 kwietnia 2024 roku, przy wsparciu Fundacji One More Tree, młodzieży lubońskiej oraz licznych wolontariuszy, za stacją Orlen przy ul. Ogrodowej został zasadzony pierwszy las kieszonkowy w naszym mieście. Wydarzenie zgromadziło pracowników GSK, dzieci ze szkół oraz mieszkańców, którzy wspólnie posadzili 2 000 sadzonek drzew gatunków rodzimych, tworząc zieloną oazę w sercu Lubonia.

Wspólne działania dla lepszej przyszłości

Inicjatywa sadzenia lasu kieszonkowego spotkała się z dużym entuzjazmem ze strony mieszkańców Lubonia. Dzięki zaangażowaniu Fundacji One More Tree oraz wsparciu lokalnej młodzieży i wolontariuszy, możliwe było stworzenie przestrzeni, która w przyszłości stanie się miejscem rekreacji i edukacji ekologicznej. Pracownicy GSK, dzieci ze szkół oraz inni uczestnicy z zapałem pracowali nad sadzeniem drzew, co pokazuje, jak ważne są dla nich działania na rzecz ochrony środowiska.

Czym są lasy kieszonkowe?

Lasy kieszonkowe to niewielkie, intensywnie zalesione obszary zieleni miejskiej, które powstają na małych działkach ziemi w miastach. Inspiracją do ich tworzenia jest japońska metoda sadzenia “Miyawaki”, która zakłada sadzenie rodzimych gatunków drzew i krzewów w dużym zagęszczeniu. Dzięki temu lasy kieszonkowe rosną szybko i stają się samowystarczalne już po kilku latach. Pomimo swoich niewielkich rozmiarów, odgrywają one kluczową rolę w poprawie jakości powietrza, regulacji temperatury, zatrzymywaniu wody deszczowej i zwiększaniu bioróżnorodności. Dodatkowo, lasy kieszonkowe stanowią doskonałe miejsca do rekreacji i edukacji ekologicznej, przyczyniając się do zwiększenia świadomości ekologicznej wśród mieszkańców.

Zalety lasów kieszonkowych

Lasy kieszonkowe to niewielkie, ale niezwykle cenne obszary zieleni miejskiej, które przynoszą wiele korzyści:

  1. Poprawa jakości powietrza: Drzewa pochłaniają dwutlenek węgla i wydzielają tlen, co przyczynia się do redukcji zanieczyszczeń powietrza w miastach.
  2. Ochrona bioróżnorodności: Lasy kieszonkowe stanowią siedliska dla wielu gatunków roślin i zwierząt, wspierając lokalną bioróżnorodność.
  3. Regulacja temperatury: Obecność drzew pomaga w chłodzeniu miejskich wysp ciepła, co jest szczególnie ważne w czasie upałów.
  4. Korzyści zdrowotne: Bliskość natury wpływa pozytywnie na zdrowie psychiczne i fizyczne mieszkańców, zachęcając do aktywności na świeżym powietrzu.
  5. Edukacja ekologiczna: Lasy kieszonkowe stwarzają doskonałe warunki do prowadzenia zajęć edukacyjnych na temat ekologii i ochrony środowiska.

Pierwszy las kieszonkowy w Luboniu to dopiero początek. Dzięki wspólnym wysiłkom społeczności lokalnej, możemy mieć pewność, że takie inicjatywy będą się rozwijać, przynosząc korzyści zarówno ludziom, jak i przyrodzie.