Zasadź z nami milion drzew!
Wydarzenia

Sadzenie drzew z IBA Poland 26 kwietnia 2024 roku we Wrocławiu

2604

Sadzenie drzew z IBA Poland 26 kwietnia 2024 roku we Wrocławiu

W piątek, 26 kwietnia 2024 roku, we Wrocławiu odbyła się wyjątkowa akcja sadzenia drzew, zorganizowana przez Fundację One More Tree. W ramach tego wydarzenia, pracownicy firmy IBA Poland w ramach wolontariatu pracowniczego zasadzili łącznie 500 sadzonek drzew, w tym 470 sadzonek dębów i 30 sadzonek grabów. Akcja sadzenia drzew miała na na celu wzbogacenie lokalnej flory oraz promowanie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców Wrocławia. Poprzez bezpośrednie zaangażowanie, uczestnicy mieli okazję podjąć realne działania na rzecz środowiska oraz dowiedzieć się więcej o znaczeniu drzew w miejskim ekosystemie.

Współpraca na Rzecz Środowiska

Wolontariusze z IBA Poland licznie stawili się na miejscu, by wesprzeć działania Fundacji One More Tree. Wspólne sadzenie drzew to doskonały przykład zaangażowania społecznego i troski o środowisko, które stanowią fundamenty działalności obu organizacji. Dzięki temu wydarzeniu, zielona przestrzeń Wrocławia zyskała nowe, cenne gatunki drzew, które będą cieszyć mieszkańców przez wiele lat.

Wolontariat pracowniczy odgrywa istotną rolę w budowaniu więzi między pracownikami, tworzeniu silnego poczucia wspólnoty oraz umożliwianiu aktywnego zaangażowania się w działania na rzecz lokalnej społeczności. Pracownicy, którzy uczestniczą w takich inicjatywach, mają okazję pracować razem nad wspólnym celem, co wzmacnia ich relacje i zacieśnia współpracę. Ponadto, wolontariat daje możliwość realnego wpływu na otaczające środowisko, co z kolei przekłada się na poczucie satysfakcji i dumy z wykonywanej pracy.

Edukacja i Zabawa dla Dzieci

Pracownicy IBA Poland pojawili się na akcji sadzenia drzew ze swoimi rodzinami, co nadało wydarzeniu dodatkowego, rodzinnego charakteru. Podczas akcji sadzenia drzew, Fundacja przygotowała również specjalne atrakcje dla najmłodszych uczestników. Dzieci mogły wziąć udział w quizie ekologicznym, który miał na celu poszerzenie ich wiedzy na temat ochrony środowiska i znaczenia drzew w ekosystemie. Edukacyjne zabawy były doskonałą okazją, by w przyjazny sposób przekazać dzieciom wartości proekologiczne i zachęcić je do dbania o przyrodę.

Posadzone drzewa

Dęby i graby, które zostały posadzone podczas akcji, odgrywają niezwykle ważną rolę w ekosystemie Wrocławia. Dęby, symbolizujące siłę i długowieczność, posiadają masywne pnie i rozłożyste korony, które tworzą schronienie dla wielu gatunków ptaków, owadów i innych małych zwierząt. Są cenione za swoje właściwości oczyszczające powietrze, przyczyniając się do poprawy jego jakości. Graby, znane ze swojej elegancji i wytrzymałości, stanowią doskonałe drzewa parkowe, tworząc piękne, zielone przestrzenie. Ich gęste, ciemnozielone liście zapewniają przyjemny cień latem, a jesienią zachwycają bogactwem kolorów. Podczas wydarzenia posadzono 470 sadzonek dębów i 30 sadzonek grabów. Wspólne sadzenie dębów i grabów to inwestycja w przyszłość miasta, która przyniesie korzyści zarówno ludziom, jak i przyrodzie przez wiele kolejnych lat.

Do zobaczenia na kolejnych akcjach

Akcja sadzenia drzew we Wrocławiu to już kolejna udana inicjatywa organizowana przez Fundację One More Tree we współpracy z firmą IBA Poland. Dzięki zaangażowaniu pracowników IBA Poland oraz ich rodzin, zielona przestrzeń miasta wzbogaciła się o 500 nowych drzew. Tego typu inicjatywy mają nieoceniony wpływ na promowanie proekologicznych postaw i troski o przyszłość naszej planety. Udział pracowników w takich inicjatywach nie tylko przyczynia się do poprawy stanu środowiska, ale także pokazuje, że wspólnymi siłami możemy tworzyć pozytywne zmiany dla naszej planety.