Zasadź z nami milion drzew!

Co nas wyróżnia?

Co wyróżnia naszą Fundację?

Najważniejsza jest dla nas ochrona środowiska, zaangażowanie w nasze akcje lokalnej społeczności oraz eksperckie podejście do sadzenia drzew, które uwzględnia bioróżnorodność i troskę o to, żeby szanse na przetrwanie posadzonych drzew były jak największe.

zdj na strone co nas wyroznia333
map-location_4173814

Nie sadzimy drzew w przypadkowych miejscach

Planując akcje sadzenia identyfikujemy z gminami tereny wymagające zalesienia. Często są to tereny po wycince drzew, będące w trakcie rewitalizacji lub dotknięte nawałnicami.
environment_1312657 (1)

Dostosowujemy gatunki do terenu

Wybieramy rodzime gatunki drzew, które będą mogły przystosować się do danego typu gleby. Staramy się pozyskiwać sadzonki ze znajdujących się jak najbliżej zalesianego terenu szkółek.
forest_3842923

Stawiamy na bioróżnorodność

Znamy skomplikowane relacje między różnymi gatunkami i znaczenie zachowania naturalnej równowagi ekosystemów, dlatego jeśli warunki na to pozwalają sadzimy kilkanaście gatunków drzew na jednym terenie.
glowing_9997160

Korzystamy z sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym

Sadzenie drzew z zamkniętym systemem korzeniowym zwiększa szanse przeżycia nasadzeń. Zamknięta bryła korzeniowa zmniejsza ryzyko uszkodzeń korzeni przez co drzewa lepiej się adaptują do nowego środowiska.
volunteer_3045210

Jesteśmy organizacją non-profit

Nie działamy dla zysku, ale na rzecz ochrony środowiska, a pozyskiwane przez nas środki pokrywają koszty organizowanych przez nas wydarzeń.
volunteer_1312655

Angażujemy lokalne społeczności i organizacje

Nasze wydarzenia są otwarte i zapraszamy do uczestnictwa w nich mieszkańców, inne organizacje oraz lokalnie działające firmy. Każdy może posadzić z nami drzewo, dlatego sadzonki mają zawsze między 30-60cm. Taka wysokość pozwala na posadzenie drzew przy użyciu szpadli i bez angażowania zaawansowanego sprzętu.
book_3812790

Edukujemy

Organizowane przez nas akcje sadzenia drzew mają walor edukacyjny, dlatego każda akcja poprzedzona jest prelekcją. Ponadto, współpracujemy ze szkołami prowadząc dla dzieci i młodzieży ekologiczne warsztaty.
town-hall_1838382

Współpracujemy z samorządami

Naszymi partnerami są samorządy w całej Polsce. Wybieramy z gminami tereny dostępne dla lokalnej społeczności. Unikamy prywatnych działek z których nie mogą korzystać mieszkańcy danego samorządu.
dzieciaczki 2

Nasz model działania

1

wyszukanie miejsc wymagających zalesienia

2

kontakt z lokalnymi samorządami w celu dopełnienia wszystkich formalności

3

nawiązanie współpracy z partnerem biznesowym

4

dobór drzew odpowiednich do danego ekosystemu

5

pozyskanie wolontariuszy wśród lokalnej społeczności

6

zakup odpowiednich sadzonek oraz ich transport

7

zagwarantowanie wolontariuszom sprzętu do sadzenia i środków ochrony osobistej

8

przeprowadzenie akcji sadzenia

    Masz pytania?
    Chętnie pomożemy!