Zasadź z nami milion drzew!
Wydarzenia

Sadzenie 700 drzew z GSK w Lesie Kabackim 12 kwietnia 2024 r.

IMG-20240412-WA0017

Sadzenie 700 drzew z GSK w Lesie Kabackim 12 kwietnia 2024 r.

W ramach inicjatywy GSK Together Day firma GSK nawiązała niedawno współpracę z Fundacją One More Tree, aby zorganizować sadzenie drzew 12 kwietnia 2024 roku w Lesie Kabackim w Warszawie, demonstrując godne pochwały zaangażowanie w dbałość o środowisko naturalne. To wydarzenie było kolejnym krokiem w działaniach firmy GSK na rzecz zrównoważonego rozwoju, kontynuując sukces poprzednich akcji sadzenia drzew.

Oaza Przyrody, czyli Las Kabacki

Las Kabacki, będący miejscem, w którym odbyło się to wyjątkowe wydarzenie, jest niezwykle istotnym obszarem przyrodniczym na mapie Warszawy. Położony na terenie Puszczy Chojnowskiej, ten las jest oazą spokoju i naturalnej harmonii w sercu miasta. Jego bogata bioróżnorodność i unikalne ekosystemy sprawiają, że jest to miejsce szczególnie ważne dla lokalnej społeczności i dla całego regionu. Sadzenie drzew w Lesie Kabackim nie tylko przyczyniło się do jego odnowienia i wzmocnienia, ale także podkreśliło znaczenie zachowania i ochrony takich naturalnych skarbów dla przyszłych pokoleń.

700 Drzew dla Bioróżnorodności

Podczas tego wydarzenia, które odbyło się w Lesie Kabackim, posadzono niezwykłą liczbę drzew, łącznie 700 sadzonek, które stanowią nie tylko estetyczny element krajobrazu, ale także ważny wkład w odnowienie tego obszaru leśnego. Posadzono sadzonki jabłoni, grusz i lip.

Sadzonki jabłoni, poza swoją oczywistą wartością jako rośliny owocowe, przynoszące zdrowe i smaczne plony, odgrywają istotną rolę w ekosystemie. Ich kwiaty są doskonałym źródłem pożytku dla pszczół i innych zapylaczy, co wspiera zachowanie różnorodności biologicznej. Ponadto, jabłonie są roślinami charakterystycznymi dla klimatu umiarkowanego, co sprawia, że ich sadzenie wzbogaca lokalną floryzację.

Sadzonki grusz, podobnie jak jabłonie, dostarczają owoców o wysokiej wartości odżywczej. Poza tym, grusze są często cenione ze względu na swoje walory ozdobne, zwłaszcza w okresie kwitnienia, kiedy to ich białe kwiaty nadają delikatny, romantyczny wygląd otoczeniu. Ich obecność w Lesie Kabackim przyczyni się do zwiększenia zróżnicowania gatunkowego, a także będzie stanowić atrakcyjny element dla mieszkańców i turystów.

Lipy, znane z charakterystycznych, pachnących kwiatów, są również istotnym elementem tego ekosystemu. Kwiaty lipowe przyciągają pszczoły i motyle, wspierając proces zapylania roślin. Ponadto, lipa jest cenionym drzewem leczniczym. Dodanie lipy do zasadzonego ekosystemu w Lesie Kabackim zwiększy jego wartość ekologiczną i użytkową.

Współpraca z oddanymi wolontariuszami była kluczowym czynnikiem sukcesu tego przedsięwzięcia. Ich zaangażowanie nie tylko umożliwiło zasadzenie większej liczby drzew, ale także miało pozytywny wpływ na atmosferę i mobilizację społeczności lokalnej. Dzięki ich pracy i determinacji, Las Kabacki stał się bogatszy o 700 nowych drzew, co stanowi istotny krok w kierunku ochrony i zrównoważonego rozwoju środowiska naturalnego.

Partnerstwo dla Środowiska: GSK i Fundacja One More Tree

Partnerstwo pomiędzy GSK a Fundacją One More Tree jest kluczowym elementem w walce o ochronę środowiska. To wspólne działanie podkreśla zaangażowanie obu stron w realizację celów zrównoważonego rozwoju oraz dbałość o naszą planetę. Ta synergia nie tylko skutkowała sadzeniem nowych drzew, lecz również przyniosła szereg innych korzyści dla środowiska.

Przede wszystkim, współpraca ta miała istotny wpływ na odtworzenie naturalnego ekosystemu. Poprzez sadzenie drzew, nie tylko zwiększono powierzchnię zadrzewienia, ale także wprowadzono różnorodność gatunkową do danego obszaru. Nowe drzewa stanowią miejsce życia dla fauny i flory, a także pomagają w stabilizacji gleby, retencji wody oraz poprawie jakości powietrza poprzez absorpcję CO2.

Dodatkowo, partnerstwo to wzmacnia poczucie wspólnej odpowiedzialności za naszą planetę. Zarówno GSK, jako firma globalna, jak i Fundacja One More Tree Foundation, działająca na rzecz ochrony środowiska, wyrażają swoje zaangażowanie w walkę ze zmianami klimatycznymi i degradacją przyrody. Poprzez wspólne działania, obie strony pokazują, że troska o środowisko nie jest jedynie obowiązkiem, lecz także wartością, którą warto wspierać i promować.

GSK Together Day to nie tylko jednorazowa akcja związana z sadzeniem drzew, ale także symboliczny gest zaangażowania w ochronę środowiska. To wydarzenie stanowi manifestację determinacji i wspólnego wysiłku na rzecz stworzenia lepszego środowiska dla przyszłych pokoleń. Dzięki partnerstwu między GSK a Fundacją One More Tree Foundation, udało się wykreować inspirujący przykład, który może być źródłem motywacji dla innych firm oraz organizacji, aby podejmować podobne inicjatywy na rzecz ochrony środowiska. Podkreśla ono kluczową rolę, jaką mogą odegrać firmy w promowaniu zrównoważonych praktyk i napędzaniu pozytywnych zmian.

Dziękujemy Wszystkim Zaangażowanym

Wyrażamy naszą szczerą wdzięczność wszystkim uczestnikom za ich niezachwiane zaangażowanie w ochronę środowiska. Wasze wspólne wysiłki nie tylko miały bezpośredni wpływ na poprawę stanu naszego środowiska, ale także stanowiły inspirację dla innych do podjęcia podobnych działań. Dziękujemy za waszą determinację i wkład w tworzenie lepszej, bardziej ekologicznej przyszłości.