Zasadź z nami milion drzew!
Wydarzenia

Sadzenie drzew w Fão w Portugalii

IMG_2312

Sadzenie drzew w Fão w Portugalii

Fundacja One More Tree, wraz z ICNF (Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas) oraz Parkiem Przyrody Północnego Wybrzeża, miała zaszczyt współorganizować niedzielną akcję sadzenia drzew w Portugalii. Ta ekologiczna inicjatywa, która odbyła się 17 marca, zgromadziła ponad 40 ochotników, w tym członków lokalnych stowarzyszeń i społeczności.

Cel Wydarzenia

Celem wydarzenia było rekultywowanie lasu sosnowego w Ofir/Fão poprzez posadzenie około 400 sadzonek sosny pinii (Pinus pinea), będącej jednym z rodzimych gatunków drzew w Portugalii. Nie tylko sadzonki sosny znalazły swoje miejsce podczas tej akcji, ale również usunięto inwazyjne gatunki roślin, takie jak akacja długolistna (Acacia longifolia) i karpobrotus jadalny (Carpobrotus edulis), które stanowiły zagrożenie dla lokalnej fauny i flory.

Wsparcie Społeczności

Wspierający tę inicjatywę ochotnicy nie tylko przyczynili się do sadzenia drzew, ale także włączyli się aktywnie w walkę z inwazyjnymi gatunkami roślin, co pozwoliło nowym nasadzeniom rosnąć zdrowo i bezpiecznie. Działania te mają ogromne znaczenie dla ochrony i zielenienia obszarów Parku Przyrody Północnego Wybrzeża.

Znaczenie Sadzenia Rodzimych Gatunków Drzew

  • Rodzime gatunki drzew to gatunki roślin drzewiastych, które naturalnie występują w danym regionie geograficznym, bez wprowadzenia przez człowieka. Są one dobrze dostosowane do lokalnych warunków glebowych, klimatycznych i ekologicznych, co sprawia, że są kluczowymi elementami ekosystemów naturalnych. 
  • Rodzime gatunki drzew są integralną częścią lokalnych ekosystemów i wspierają różnorodność biologiczną, zapewniając schronienie, pożywienie i siedliska dla wielu gatunków roślin i zwierząt.
  • Rodzime gatunki drzew są przystosowane do lokalnych warunków klimatycznych, co czyni je bardziej odporne na susze, powodzie, burze i inne ekstremalne zjawiska pogodowe.
  • W Polsce występują takie rodzime gatunki drzew jak dąb szypułkowy i sosna zwyczajna. W Portugalii można spotkać korkowca portugalskiego, sosnę pinię, dąb szypułkowy. Natomiast w Argentynie rosną lapacho i cebil. W Japonii występują z kolei sugi i klon japoński.
  • Sadzenie rodzimych drzew może być doskonałą okazją do edukacji społeczności lokalnych na temat znaczenia ochrony środowiska i zachęcania do zaangażowania w praktyki zrównoważonego rozwoju.

Czym Są Inwazyjne Gatunki Roślin?

Inwazyjne gatunki roślin są roślinami, które zostały wprowadzone do nowego środowiska spoza swojego naturalnego obszaru występowania i zaczęły szybko rozprzestrzeniać się, zakłócając istniejące ekosystemy. Charakteryzują się one szybkim tempem rozrodu oraz zdolnością do dominacji nad rodzimymi gatunkami roślin, co często prowadzi do zubożenia bioróżnorodności. Inwazyjne rośliny mogą powodować szereg negatywnych skutków, w tym zniszczenie siedlisk naturalnych, konkurencję o zasoby, zmiany w składzie gatunkowym oraz destabilizację ekosystemów. Ich kontrola i zwalczanie są istotne dla zachowania równowagi ekologicznej oraz ochrony miejscowej przyrody.

W miarę narastającego zagrożenia dla środowiska naturalnego, inicjatywy takie jak ta stają się coraz bardziej istotne. Działania podejmowane przez Fundację One More Tree, we współpracy ze społecznościami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi, w celu ochrony i odbudowy naszego środowiska naturalnego, stanowią inspirujący przykład. Te wysiłki dodają nam nadziei na lepszą przyszłość naszej planety.

Wyrażamy ogromną radość z faktu, że nasze działania dotarły aż nad wybrzeże Portugalii. Wszystkich chętnych dołączenia do kolejnych akcji sadzenia drzew serdecznie zapraszamy! Jednocześnie dziękujemy każdemu za udział i wsparcie.