Zasadź z nami milion drzew!
Wydarzenia

Sadzenie 2000 drzew w Gdańsku 25 marca 2024

One More Tree 25.03.24 - Górki Zachodnie -58

Sadzenie 2000 drzew w Gdańsku 25 marca 2024

25 marca 2024 roku w dzielnicy Gdańska Górki Zachodnie odbyła się kolejna nasza akcja sadzenia drzew, tym razem we współpracy z Miastem Gdańsk i przy wsparciu Gdańskiego Zarządu Dróg i ZieleniPomimo kapryśnej wiosennej aury – deszczu, wiatru i gradu – udało nam się posadzić aż 2000 dębów, wykorzystując sadzonki kontenerowe, z zakrytym systemem korzeniowym, aby zwiększyć ich szanse na przetrwanie.

Cel Naszej Akcji Sadzenia Drzew

Nasza inicjatywa miała na celu nie tylko zwiększenie liczby drzew w Gdańsku, ale również zadbanie o ekosystemy miejskie i różnorodność biologiczną, które są kluczowe dla zachowania harmonii między ludźmi a przyrodą. Poprzez skupienie się na sadzeniu drzew, dążymy do stworzenia zdrowszego środowiska naturalnego.

Współczesne miasta borykają się z licznymi wyzwaniami związanymi z zanieczyszczeniem powietrza, utratą siedlisk dla dzikich zwierząt i zmniejszającą się różnorodnością biologiczną. Poprzez naszą akcję chcieliśmy skutecznie odpowiedzieć na te problemy, działając na rzecz przywrócenia równowagi ekologicznej w naszym lokalnym środowisku.

Jednocześnie ważnym elementem naszej inicjatywy była edukacja społeczeństwa na temat znaczenia drzew dla ochrony środowiska i różnorodności biologicznej. Pragnęliśmy uświadomić mieszkańców Gdańska o roli, jaką pełnią drzewa w ekosystemie miejskim, jak również o konieczności ich ochrony i pielęgnacji. Chcieliśmy zainspirować społeczność do podejmowania aktywnych działań na rzecz zachowania przyrody i dbania o nasze wspólne dziedzictwo przyrodnicze.

Dlatego też, poprzez naszą akcję sadzenia drzew, nie tylko zmieniliśmy krajobraz miasta, ale przede wszystkim zbudowaliśmy społeczność świadomych obywateli, gotowych podjąć wyzwanie ochrony naszego środowiska naturalnego dla dobra przyszłych pokoleń.

Znaczenie Drzew Liściastych

Drzewa liściaste pełnią kluczową rolę w ekosystemach miejskich, nie tylko poprawiając jakość powietrza poprzez absorpcję dwutlenku węgla i produkcję tlenu, ale także wspierając bioróżnorodność. Stanowią one schronienie i źródło pożywienia dla wielu gatunków zwierząt, co przyczynia się do zachowania różnorodności biologicznej. Wprowadzenie większej ilości drzew liściastych do miejskiego krajobrazu może stanowić ważny krok w ochronie ekosystemu i utrzymaniu harmonii w naturze.

Integracja Społeczna i Edukacja

Poprzez udział w naszej akcji sadzenia drzew, zainteresowani nie tylko aktywnie zaangażowali się w ochronę środowiska, ale również do uczestniczyli w budowaniu więzi społecznych i wspólnoty lokalnej. Była to wyjątkowa okazja nie tylko do pracy fizycznej na rzecz dobra wspólnego, ale także do nawiązywania nowych relacji i tworzenia silnych więzi międzyludzkich. Wspólne działanie dla dobra środowiska sprzyja budowaniu zaufania i wzmacnianiu poczucia wspólnoty.

Jednocześnie, nasza akcja stanowiła doskonałą platformę edukacyjną, dzięki której społeczeństwo mogło lepiej zrozumieć istotę ochrony środowiska naturalnego oraz rolę, jaką odgrywają drzewa w zachowaniu równowagi ekologicznej. Poprzez bezpośrednie uczestnictwo w procesie sadzenia drzew, uczestnicy mogli na własnej skórze doświadczyć konkretnych działań mających pozytywny wpływ na środowisko.

Termin i miejsce akcji

Akcja odbyła się 25 marca w godzinach 13-16 w dzielnicy Górki Zachodnie w Gdańsku. Dokładna mapa miejsca bogatszego o 2000 sadzonek drzew widoczna jest poniżej.

Partnerzy Akcji

Akcja została zorganizowana dzięki współpracy z Miastem Gdańsk oraz dzięki wsparciu naszych partnerów. Serdecznie dziękujemy każdemu, kto przyczynił się do sukcesu naszej akcji!